2022 - Powiatowa Instytucja Kultury Legionowo

Typ /funkcja: Powiatowa Instytucja Kultury

Adres: Legionowo, Polska

Inwestor: Powiat Legionowski

Projekt: konkurs 01.2022

Status: projekt konkursowy

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa P.U. = 4508,13m2

Powierzchnia zabudowy = 1461,1m2

Kubatura brutto = 7058,2 m3

 

Instytucja kultury jest z założenia obiektem reprezentacyjnym. Starano się uzyskać monumentalny charakter obiektu poprzez prostotę środków wyrazu. Częściowe wyniesienie obiektu ponad istniejący teren stanowi rodzaj cokołu.

Mniej więcej na środku głównego ciągu komunikacji pieszej zaprojektowano mały amfiteatr. Jego widownia wpisuje się w istniejące nachylenie terenu. Scena znajduje się tuż przed ścianą budynku PIK, która stanowi tło – podobnie jak Skene w starożytnych amfiteatrach greckich.

 

Jednym z głównych celów projektu było niewprowadzanie samochodów na teren zieleni. Aby to umożliwić, zrealizowano część miejsc parkingowych w poziomie -1 budynku, a pozostałe miejsca umieszczono wzdłuż ul. Wysockiego.

Plac wejściowy znajduje się pomiędzy łukiem ulicy Wysockiego a prostą linią elewacji PIK. Od narożnika placu wejściowego biegnie szeroki ciąg komunikacyjny, na którym umieszczono scenę amfiteatru i który stanowi równcześnie dogę pożarową.

 

W terenie przewidziano jedynie pielęgnację istniejących drzew oraz sporadycznie nowe nasadzenia zieleni niskiej. Wszystkie zaproponowane wycinki są konieczne ze względu na przepisy pożarowe.

 

Budynek PIK jest maksumalnie prosty i kompaktowy w formie. Czarna bryła budynku jest dookoła otoczona słupami z drewna klejonego. Pełnią one funkcję łamaczy światła i wprowadzają porządek na elewacjach budynku, które wymagają różnorodnego oświetlenia.

 

Budynek PIK łączy 2 bloki funkcji: koncertowo-widowiskową (wraz z całym powiązanym zapleczem) oraz część biblioteczno-dydaktyczną.

Część widowiskową umieszczono na głównej osi budynku (w kolejności – foyer – widownia – scena – magazyn). Część biblioteczno-dydaktyczną umieszczono wzdłuż głównej osi budynku przy elewacji zewnętrznej (SW). W ten sposób obok głównej Sali powstała druga część hallu głównego, w której zebrano wszystkie funkcje niepowiązane z salą widowiskową. Po przeciwnej stronie zgrupowano wszystkie funkcje pomocnicze, tj. garderoby i toalety.

 

Elewacja całego budynku wykonana jest jako fasada wentylowana z zewnętrzną warstwą z płyt cementowo-włóknowych w kolorze ciemnografitowym.W części cokołowej przewidziano podobne płyty w kolorze zbliżonym do czarnego (Liquid black). Do otworów okiennych, które są zgrupowane funkcjonalnie przewidziano system fasadowy (np. Aluprof).

Słupy (łamacze światła) w elewacji o przekroju 16x30cm z drewna klejonego (przykładowy producent Binderholz, BSH, Besttimberpolska). Odstęp słupów ok. 30cm, wysokość ok. 1110cm. Drewno BSH modrzew, klejone warstwowo.

<
>