2009 - Biblioteka Powiatowa, Piaseczno

Typ obiektu/funkcja: Biblioteka Powiatowa z salą wielofunkcyjną

Adres: Piaseczno

Projekt: 2009

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa = 5538,75 m2

Powierzchnia całkowita=  7401,9m2

Powierzchnia zabudowy =1594,3 m2

Kubatura brutto = 29347 m3

 

Status: I nagroda w konkursie, dokumentacja zakończona

 

 

Biblioteka to miejsce szczególne –miejsce kultury w szerokim znaczeniu tego słowa. Obiekt Biblioteki wynurza się z parku, a jego forma jest silnie horyzontalna, co jednak równoważy wertykalny rytm pasów na elewacji, które pełnią podwójną funkcję: są łamaczami światła oraz stanowią konstrukcję budynku. Pasy te to „zamrożone” w betonie w postaci kodu paskowego słowa „Biblioteka – Piaseczno”. Liniowa organizacja przestrzenna projektu zagospodarowania terenu oraz samego obiektu wiąże się z osią  urbanistyczną, odsłaniającą ukryty w parku budynek zabytkowej Poniatówki. Woda (oraz odbicia w jej tafli) stanowią integralny element projektu, poczynając od strefy wejściowej (plac), poprzez wejście główne (przejście przez wodę) aż do ostatniego elementu – dojścia poprzez amfiteatr do parku. W budynku oprócz: wypożyczalni bibliotecznych, czytelni i magazynów zaprojektowano kawiarnię, księgarnię oraz inne funkcje komercyjne. W obiekcie znajduje się również sala wielofunkcyjna z zapleczem, połączona ze sceną zewnętrzną i amfiteatrem.

<
>