2010 - Szkola podstawowa, Ciasna

Typ obiektu/funkcja: Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną

Adres: Gmina Ciasna

Inwestor: Urząd Gminy w Ciasnej

Projekt: 2010

Renderingi: Dariusz Anioł

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa = 4173,23m2

Powierzchnia całkowita =  5231,46 m2

Kubatura brutto = 26542 m3

 

Status: projekt konkursowy

 
Najważniejszym czynnikiem, który zdeterminował formę obiektu jest łącznik pomiędzy istniejącą halą sportową, a projektowanym budynkiem szkoły. Aby nie zamykać kierunku komunikacyjnego wynikającego z kierunku ulicy Szkolnej zdecydowano, że połączone zostanie 1piętro szkoły z parterem hali sportowej. Poniżej zapewniono przejście do boisk i istniejącej hali sportowej. Równocześnie określono najkrótszą możliwą trasę między dwoma budynkami. Oś takiej trasy zdefiniowała rozcięcie komunikacyjne budynku szkoły.

Ukośna geometria łącznika sprowokowała do dalszych poszukiwań w tym obszarze. W efekcie powstał budynek, którego elewacje są lekko podcięte z wyraźnymi ukośnymi liniami otworów okiennych i wejściowych. Taka forma celowo odbiega od zastanej wokół architektury, tworząc charakterystyczny „znak”. Ukośna geometria jest żywa i dynamiczna – ma ona wyrażać ducha młodości – nieskrępowanego ograniczeniami, niespokojnego i interesującego. Nie ma tu jednak odwołań do dekonstruktywizmu, można raczej mówić o funkcjonaliźmie bez estetyki kąta prostego

<
>