2012 - Gimnazjum, Marki

Typ obiektu/funkcja: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

Adres: Marki, ul. Wspólna

Inwestor: miasto i gmina Marki

Projekt: 2012

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa 15965,0m2,

Powierzchnia całkowita P.C. = 20124,0m2,

Kubatura brutto = 90617m3

 

Status: projekt konkursowy


 

Prostota i liniowość układu z czytelnym wyodrębnieniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Liniowe zorientowanie budynków szkolnych na osi północ-południe minimalizuje ilość sal od strony północnej. Taki układ „izoluje” dźwiękowo obiekty sportowe od najbliżej położonych budynków mieszkalnych.

Zapewnienie dostępności do wszystkich budynków z jednego placu wejściowego umieszczonego od strony ulicy Wpólnej. Umieszczenie między częścią szkolną i sportową bryły zawierającej bibliotekę oraz część żywieniową. Obie te części są dostępne zarówno dla uczniów szkół, jak i dla użytkowników zewnętrznych.

 

Ze względu na bardzo duży stopień skomplikowania funkcjonalnego przyjęto zasadę maksymalnego uproszczenia zarówno bryły obiektu, jak i komunikacji wewnętrznej. Ograniczono ilość okien, a w pasach okiennych umieszczono ruchome, elektrycznie sterowane żaluzje przesuwne, które wspomagają efektywność energetyczną zapobiegając przed przegrzewaniem. Istotną rolę w kształtowaniu tektoniki obiektów sportowych odgrywają całkowicie pełne ściany sal sportowych i basenu (za wyjątkiem ściany od strony południowej). Zielone dachy w tym wypadku oprócz poprawienia parametrów energetycznych są niezbędne aby spełnić wymagania MPZP w zakresie PBC. Dachy te pojawiają się tylko na części obiektów i nie występują na wielkogabarytowych przekryciach basenu i Sali sportowej.

 

Budynki szkolne to prostopadłościany o jednolitym rytmie okien, który przełamany jest pasem dynamicznych, ruchomych żaluzji zewnętrznych. W każdym przypadku obiekty są w układzie korytarzowym z obustronnym dostępem do traktów pomieszczeń lekcyjnych.

Z zewnątrz budynki szkolne są zbliżone w stylistyce, a ich biała otynkowana bryła jest zaakcentowana horyzontalnymi pasami okien i dodatkowo podkreślona okładziną z poziomych pasów blachy trapezowej.

 

Część sportowa z zewnątrz z trzech stron posiada pełne otynkowane ściany, które w parterze są obłożone blachą falistą,  a jedyne doświetlenie stanowią: przeszklona ściana basenu od strony południowej oraz świetliki dachowe i wąskie przeszklenie dla sal sportowych.

 

Część biblioteczna i żywieniowa jest ulokowana od południa i dostępna z dwóch stron – od hallu szkolnego i od hallu części sportowej. Zapewniono funkcjonowanie dwóch sal żywieniowych z możliwością ich połączenia.

 

Zaprojektowano następujące zewnętrzne obiekty  sportowe: Boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej o wymiarach 74x110m + widownia na 702 miejsca, Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36x22 o nawierzchni syntetycznej, bieżnia czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą.

<
>