2012 - Termomodernizacja ŚUW, Kielce

Typ obiektu/funkcja:

termomodernizacja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Adres: Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Projekt: 2012

Zdjęcia: Michał Pasis

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa w sumie (budynki A+B+C): 20595m2,

Kubatura w sumie: 81071m3,

Powierzchnia zabudowy: 3694m2

 

Status: realizacja 2015
 

Termomodernizacja gmachu z roku 1965 autorstwa Tadeusza Steinera oraz Stanisława Skibniewskiego ze względu na skalę zmian w praktyce okazała się przebudową budynków. Wprowadzenie nowoczesnych urządzeń wentylacji mechanicznej do budynku mogło odbyć się tylko na dwa sposoby – albo poprzez naruszenie konstrukcji stropów (szachty pionowe wentylacji mechanicznej) , albo poprzez zastosowanie urządzeń rozproszonych z nawiewem i wywiewem powietrza na tej samej kondygnacji bez konieczności wybijania otworów w stropach. Wybrano drugą możliwość.

 

Zasadniczym problemem projektowym była elewacja budynku. Z zewnątrz zachowano istniejący wertykalny podział fasady odtwarzając z aluminium pionowe podziały z elementów żelbetowych usztywniających pasy okien (tzw. żyletek). Termoizolacja tych elementów była nieefektywna, a ich stan techniczny budził zastrzeżenia. Skuto wiec istniejące elementy, docieplono pasy międzyokienne i wymieniono stolarkę, a następnie odtworzono na elewacji żyletki – z aluminium. Wyeliminowano mostki termiczne przy pomocy specjalnych przekładek neoprenowych.

 

Zainstalowanie w obiekcie pomp GHP na dachu oraz wprowadzenie we wnętrzu rozbudowanych instalacji wentylacji spowodowało konieczność stworzenia przestrzeni technicznej o wysokości około 40cm na każdej kondygnacji. W efekcie wysokość okien musiała ulec obniżeniu ze skutkiem w postaci zmian proporcji elementów elewacji.

Wprowadzenie ruchomych rolet okiennych obniżyły wysokość okien o kolejne 18cm. Niższe okna wymagały nowych belek nadprożowych (H=16cm), ponad którymi jest miejsce dla czerpni wentylacji mechanicznej. W efekcie w obu budynkach poziom góry okien obniżył sie o ok.60cm względem poziomu pierwotnego.

 

W elewacji budynku A jest ukrytych w pasie międzyokiennym około 200 czerpni powietrza dla urządzeń wentylacyjnych. Niewiele mniejsza ilość czerpni znajduje sie w elewacji budynku C1.

Te czerpnie są istotnym elementem technologicznym, którego ze względów konstrukcyjnych i funkcjonalnych nie można było wyprowadzić na dach budynku.

 

Podstawowy zakres prac

  1. Zamurowanie okien w piwnicach budynków A i C1 oraz w ścianie szczytowej budynku A.
  2. Zmniejszenie rozmiarów istniejących otworów okiennych w budynkach A i C.
  3. Zakrycie jednolitą maskownicą w formie lamelek otworów wentylacyjnych
  4. Usunięcie żelbetowych „żyletek” w celu uproszczenia izolowania otworów okiennych. Po dociepleniu odtworzenie ich z aluminium.
  5. Usunięcie fasady aluminiowej w łączniku między budynkami A i C1 i zastąpienie jej murowanymi ścianami z małymi otworami okiennymi. Parter przeszklony.
  6. Usunięcie żelbetowych elementów typu brise-soleil w południowej elewacji budynku C1, ze względu na bardzo zły stan techniczny.
  7. Usunięcie istniejących paneli z okładzina z marblitu w złym stanie technicznym i zastąpienie ich systemowych dociepleniem  (wełna mineralna/styropian) z otynkowaniem.
  8. Wstawienie jednolitych modułów okiennych. (nowa stolarka okienna PCV oraz aluminiowa)
  9. Wstawienie zegara na ścianie szczytowej budynku A zegara oraz wymiana ślusarki aluminiowej w hallu głównym.
  10. Zmiana kolorystyki budynków na szaro-biało-aluminiową.

 

 

W skład projektu weszły następujące branże: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcji, projekt instalacji gazowej, projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych, projekt instalacji wod.-kan, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, projekt zasilania systemu GHP, projekt modernizacji oświetlenia wewnętrznego, STWiOR, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, ekspertyza stanu technicznego konstrukcji, oraz ekspertyza mykologiczna.

<
>