2018 - Biblioteka, Szczecin

Typ obiektu/funkcja: Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Adres: Szczecin, skrzyżowanie ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Projekt: 2018

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa netto = 2498,87 m2

Powierzchnia całkowita P.C. = 2999,44m2

Kubatura brutto = 6765,2 m3

 

Status: Praca konkursowa
 

 

Skrzyżowanie ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej jest w odniesieniu do projektowanego terenu istotnym punktem komunikacyjnym. Od niego więc poprowadzono w kierunku kościoła nową oś, która w naturalny sposób łączy te dwa punkty i „po drodze” ukazuje nową bibliotekę. Wytyczony kierunek  biegnie płasko, jednak teren z obu stron ukształtowano z lekkim wzniesieniem, co zapewnia wydzielenie i enklawę spokoju w nowopowstałej przestrzeni publicznej. To lekkie zróżnicowanie wysokości terenu (do 2 metrów)  jest cechą charakterystyczną projektu – w ten sposób starano się w pewnych punktach świadomie „oddzielić” od otoczenia, które nie jest zbyt atrakcyjne. Różne wysokości projektowanego terenu wynikają także z umiejscowienia przy budynku MBP małej amfiteatralnej widowni, do której można dojść z każdego kierunku. Wydzielenie optyczne uformowano także z tyłu budynku – placyk pełniący funkcje wystawowo-gastronomiczne (przylegający do kafeterii) został celowo zakończony skarpą, ponad którą z hallu głównego widoczne będą tylko korony nowonasadzonych drzew.

 

Nie kontynuowano żadnego z oczywistych kierunków urbanistycznych wzdłuż zabudowy ulokowanej przy ulicach Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej. Zamiast tego starano się subtelnie nawiązać do okolicznej dominanty przestrzennej – kościoła –  przedłużając jego główną oś kompozycyjną. Oś MBP pokrywa się z osią kościoła, a równoległość fasad obu budynków tworzy  plac, który co prawda leży poza obszarem opracowania, jednak stanowić będzie dużą „wartość dodaną” dla obiektu MBP i podkreśli rangę obu obiektów.

 

Istotnym punktem odniesienia dla koncepcji jest także wnętrze urbanistyczne po przeciwległej stronie ul. Iwaszkiewicza. Projekt nie ingeruje w to wnętrze, jednak łączy je optycznie i funkcjonalnie z „nowym placem” między MBP a kościołem poprzez rewitalizację istniejącego ciągu pieszego, który równocześnie pełnić będzie rolę drogi pożarowej.

 

Funkcja  obiektu jest w założeniu wyraźnie rozdzielona na dwie części– umownie nazwane jako „zbiory” oraz „część kulturowa”. Obie te części mają odmienny charakter i obie łączą się w hallu głównym, przez który przebiega oś kompozycyjna z dwoma placami. Część biblioteczna („zbiory”) jest w założeniu biała i częściowo przejrzysta, a „część kulturowa” - szara i nieprzejrzysta.

 

 

Biblioteka

Trzy kondygnacje ze zbiorami bibliotecznymi podzielono następująco  - na najwyższej (najjaśniejszej) kondygnacji znajduje sie część dla dzieci, na parterze – strefa wejściowa i czytelnie, na poziomie -1 (najmniej światła)– zbiory dla doroslych oraz sale komputerowe. Zagłębienie jednej kondygnacji pod ziemię, oprócz ograniczenia dostępu światła wynikło także z ograniczenia wysokości okapu do 6 metrów (zgodnie z MPZP).

 

Część kulturowa

Wymagania i cele określone dla Sali spotkań były bardzo rozbieżne – spotkania autorskie, spektakle (w tym teatralne), projekcje filmowe i koncerty wymagają w każdym przypadku innego układu widowni. Przykładowo - dla koncertow zalecana byłaby płaska podłoga, a dla spektakli – układ amfiteatralny. Dla projekcji filmowej najwłaściwszy byłby z kolei typ widowni o równoległych rzędach. Zdecydowano sie na rozwiazanie elastyczne, a przy tym sprawdzone w praktyce (np. Max Reger Halle – Weiden).  Technikę stosowaną dla mechaniki sceny (ruchome podesty hydrauliczne) zastosowano łącznie dla widowni i sceny. W efekcie podłoga w Sali spotkań jest dowolnie konfigurowana. Może być całkowicie płaska, a może posiadać klasyczny amfiteatralny lub równoległy układ miejsc siedzących. Dla pełnej elastyczności przyjęto, że wszystkie siedzenia będą demontowalne i bezpośrednio obok sali zapewniono duży magazyn na meble.

<
>