2019 - Budynek mieszkalny, Bydgoszcz

Typ obiektu/funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: Bydgoszcz, ul. Swarzewska

Inwestor:  BTBS

Projekt:  2019

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa mieszkalna 8189,99 m2

Powierzchnia zabudowy   1717,1 m2

W sumie 91 mieszkań

Powierzchnia całkowita = 10261,1m2

Kubatura brutto 29757,1 m3

 

Status: projekt konkursowy
 

 

Symetria środkowa. Zasada matematyczna, która jest jedną z głównych myśli przewodnich projektu. Nie chodzi o wektory, płaszczyzny i punkty stałe, lecz o powtórzenie.

 

Dwa identyczne budynki wielorodzinne  w kształcie litery L są względem siebie obrócone i rozsunięte – w efekcie między nimi powstaje wnętrze urbanistyczne. Wnętrze to stanowi strefę półprywatną - prowadzą do niego wszystkie wejścia do klatek schodowych i w normalnych warunkach jest to część przeznaczona tylko dla pieszych.

 

Gabaryty kompleksu dobrano tak, aby harmonijnie dopasować się do otaczającej zabudowy. Obniżenie wysokości obu budynków mniej więcej w połowie dłuższego boku L wynika z zapewnienia właściwego przesłaniania – zarówno budynków sąsiednich, jak i wzajemnego obu części.

 

Wejścia dla pieszych do klatek schodowych przewidziano od strony dziedzińca wewnętrznego, natomiast obsługa techniczna i ruch samochodów zrealizowany jest wyłącznie od elewacji frontowych.

 

Estetyka projektowanych budynków ma wielorakie odniesienia. Prostota  budynków z bezpośredniego sąsiedztwa wymusiła skromność projektowanych rozwiązań. Bryła jest stosunkowo prosta z klasyczną częścią cokołową i trzonem.  Chcieliśmy jednak równocześnie nawiązać do handlowego charakteru miasta – względna bliskość Brdy i torów kolejowych naprowadziła nas na jeden z charakterystycznych elementów miasta – spichrze. XVIII-wieczna konstrukcja szachulcowa miała inną genezę, jednak w projekcie postawiono na ich współczesną – przestrzenną - odmianę, która ma przypominać o historii miasta i równocześnie budzić skojarzenia ze starymi bydgoskimi spichrzami.

<
>