2020 - Przedszkole, Altenstadt

Typ /funkcja: Rozbudowa istniejącego przedszkola

Adres: Altenstadt, Niemcy

Inwestor: AWO

Projekt: 10.2016

Status: realizacja 2020

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa P.U. = 302,0 m2

Powierzchnia zabudowy = 454,8m2

Kubatura brutto = 1773,2 m3

 

Budynek jest rozszerzeniem istniejącego przedszkola o 1 grupę dla 25 dzieci, z możliwością dalszego rozszerzania w kierunku wschodnim. Głównym celem było wyeksponowanie wschodniej części działki (widok na las) z równoczesnym odizolowaniem optycznym i akustycznym od strony zachodniej (istniejący budynek szkoły średniej). Z tego względu otwory okienne z widokiem na las są jak największe, a od strony istniejącej szkoły ograniczono je do minimum.

 

Rozszerzona część przedszkola jest mocno oddalona od istniejącego wejścia głównego do „starej” części. Z tego względu zaplanowano łącznik, który rozpoczyna się w strefie wejściowej „starego” przedszkola i prowadzi prosto do nowej części. Łącznik ten jest zintegrowany materiałowo z parterową bryłą przedszkola, a równocześnie jest barierą akustyczną i wizualną oddzielającą dzieci szkolne od przedszkolnych.

 

Nowa bryła jest w rzucie prostopadłościanem, z którego od strony południowej i wschodniej „wycięto” dwa tarasy. Obecnie tarasy są wykonane jako pergole, jednak docelowo znajdą się na nich ruchome zadaszenia, jako osłona przed promieniami słonecznymi.

 

Całość wykonano jako budynek o konstrukcji drewnianej szkieletowej z zewnętrzną okładziną z desek modrzewionwych.

 

Z proekologicznych rozwiązań zastosowanych w projektcie należy wymienić wentylację z gruntowym wymiennikiem ciepła.

<
>