2021 - Przedszkole, Michałowice

2020 - Przedszkole Michałowice

Typ/funkcja: Przedszkole
Adres: Michałowice, Polska
Inwestor: Gmina Michałowice
Projekt: 12.2020
Status: Projekt konkursowy

Dane charakterystyczne:
Powierzchnia użytkowa P.U. = 1598,1m2
Powierzchnia zabudowy =954,5m2
Kubatura brutto = 7807m3

Znakiem rozpoznawczym, epicentrum nowego zagospodarowania terenu jest dąb istniejący pomiędzy skrzydłami obecnego przedszkola. Wokół dębu rozmieszczono koncentrycznie żwirowe ścieżki, zapewniające komunikację pieszą i rowerową. Te koncentryczne ścieżki są jak „orbity”, na których drzewa i place zabaw widoczne są jak planety układu słonecznego. Nowy budynek przedszkola także jest jedną z planet tego nowego układu…

Głównym celem było pokazanie naturalnej prawdy o drewnie –brak tu fałszywych okładzin wewnętrznych, ten sam materiał jest użyty jako konstrukcyjny (drewno klejone) oraz elewacyjny (w formie desek) i wykończeniowy (parkiety przemysłowe). Projekt niczego nie udaje i stara się nie dominować otoczenia. Wkomponowany w założenie parkowe –na tle innych drzew –zdaje się mówić „jestem częścią Was, w innej formie”.

Bryła jest prosta, stonowana i ze względów ekologicznych –zwarta i kompaktowa. Aby uniknąć formy płaskiego dachu, a równocześnie nie zwiększyć nadmiernie wysokości obiektu dachem jednospadowym, pojawił się pomysł dachu wielopołaciowego –piątej elewacji, która będzie atrakcyjnym terenem zabaw dla dzieci („łąka wrażeń”) i nie naruszy skali zabudowy jednorodzinnej, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowo-wschodniej. Zaprojektowany dach ma budowę modularną –prostokątny moduł o pogrążonej przekątnej i wyniesionych dwóch pozostałych wierzchołkach został przeskalowany i powtórzony 9 razy. Opiera się on na równolegle ułożonych drewnianych legarach o kształcie wynikającym z geometrii połaci dachowych.

<
>