2022 - Allplan Challenge

Typ /funkcja: Budynek wielofunkcyjny na działce w mieście

Adres: lokalizacja wirtualna

Inwestor: Allplan

Projekt: konkurs 07.2022

Status: Projekt ideowy

 

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia użytkowa P.U. = 1053,83m2

Powierzchnia zabudowy = 71,95m2

Kubatura brutto = 3278 m3

Współczesne miasta wymagają mieszanej funkcji, aby nie stały puste i nieużywane po godzinach pracy. Dlatego budynek ten połączył 4 mieszkania (na wyższych piętrach) z dwoma usługami (piętra 0-3) oraz z podziemnym garażem pionowym, obsługiwanym przez półautomatyczną windą samochodową. 11 miejsc parkingowych powinno zbilansować powierzchnię użytkową budynku, przy założeniu, że będą one elastycznie wykorzystane o różnych porach dnia.

Podstawową ideą koncepcji było znalezienie wspólnego mianownika dla wąskiej działki (ok. 5,7m szerokości), gdzie żadna z wysokości budynków sąsiednich nie była stała i nie mogła być punktem odniesienia. Dlatego też tylko załamania obu przeciwległych szklanych elewacji są dopasowane do gzymsów budynków sąsiednich. Takim samym wyzwaniem był brak stałego kąta nachylenia dachu budynków otaczających - jako rozwiązanie zaproponowaliśmy coś unikalnego i zupełnie innego. Budynek ten nie stara się upodobnić do istniejącego otoczenia, ale wpisuje się w nie poprzez swoją unikatowość.

Punktem orientacyjnym w dobrze zaprojektowanych budynkach jest zawsze wejście główne. Normalnie wymagałoby ono zadaszenia, podcięcia lub podobnego akcentu przestrzennego. Połączyliśmy więc to wirtualne podcięcie z gzymsem/załamaniem 4 piętra wyżej i – w naturalny sposób powstała ukośna, odchylona od pionu elewacja... Reszta była już tylko konsekwencją tego sposobu myślenia i dopasowania pozostałych ukosów na przekroju poprzecznym, który jest kluczowym elementem tego projektu.

I wreszcie ostatni element koncepcji (równie istotny, co poprzednie): Elewacja. Ukośne podziały fasady przypominają kryształ lub diament. Kąt profili głównych (ok. 30 stopni) nie był oczywisty od początku. Najpierw powstała tradycyjna fasada słupowo-ryglowa, ale potem okazało się, że nie pasuje ona do skośnych krawędzi budynku... Elewacja to w tym przypadku nie tylko dwie "łamane" szklane fasady ze zintegrowanym dachem. To również dwie żelbetowe równoległe ściany nośne, które w wyższych partiach budynku oferują możliwość wykonania okien/otworów ponad dachami sąsiadów.

Świetna zabawa przestrzenna i – pomimo wirtualnego charakteru – spore wyzwanie projektowe.

<
>